Statisitiky a fakta

 • v rámci projektu Věnuj mobil bylo doposud osloveno přes 1 milión občanů
 • bylo sebráno více než 131 000 mobilů

Drahé kovy vytěžené z mobilů prostřednictvím kampaně Věnuj mobil, které byly použité jako druhotné suroviny:

Měď 116,75 kg
Stříbro 28,2 kg
Zlato 2,73 kg
Palladium 1,2 kg
Platina 80,5 gramu
 • průměrná doba používání mobilního telefonu - 12 až 18 měsíců
 • životnost telefonu je několik let
 • 2/3 lidí mění mobil z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje a ne kvůli poruše
 • k recyklaci však dochází u pouhého 1 % z vyřazených mobilů

Většina nepoužívaných přístrojů zůstává v šuplících

 • ve švédských domácnostech takto leží ladem 15 milionů telefonů.
 • v České republice je evidováno více než 13 milionů mobilních telefonních čísel
 • ročně zde mění telefon zhruba čtvrtina občanů, to znamená 2,5 milionům prodaných mobilů
 • počet nepoužívaných a dosud nevyhozených telefonů v ČR je odhadován až na 8 milionů

Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili k recyklaci přístroje, o níž už nemají zájem, nemuselo by se například zbytečně vytěžit:

 • 2800 kg stříbra
 • 272 kg zlata
 • 120 kg palladia
 • 8 kg platiny
 • 11,6 tun mědi
 • 4,4 tuny olova

Toxické látky obsažené v mobilním telefonu:

 • Arsen: v mobilu se vyskytuje v polovodičových prvcích. Zvýšené dávky arsenu zvyšují výskyt kardiovaskulárních chorob, rakoviny plic, výskyt vrozených vad a vznik ekzémů a alergické dermatitidy. V českých vysloužilých mobilech je ho 8 kg.
 • Berylium: v mobilu se využívá zejména u konektorů. Berylium vyvolává rakovinu plic a jiných orgánů při vdechnutí nebo požití. V českých vysloužilých mobilech je ho 24 kg.
 • Bromované zpomalovače hoření (TBBPA/TBBA): využívají se hlavně v deskách plošných spojů a krytech mobilů. Dlouhodobé vystavení těmto látkám může vést ke snížení funkce paměti a možnosti učení. Jsou nebezpečné zejména v těhotenství. Vysloužilé mobily v ČR obsahují kolem 100 kg těchto látek.
 • Kadmium: vyskytuje se zejména ve starších typech telefonů s NiCd akumulátory. Kadmium poškozuje ledviny a játra a vyvolává osteoporózu (řídnutí kostí) a chudokrevnost, zvyšuje riziko srdečních a cévních chorob a je karcinogenní. Do organismu se dostává dýcháním a v potravě.
 • Nikl: v mobilech se vyskytuje ve zmíněných NiCD i stále používaných NiMH akumulátorech. Nikl se též využívá k elektrolytickému poniklování některých kovových a plastových částí. Ve větších koncentracích způsobuje rakovinu, poměrně častá je i alergie na nikl provázená zarudnutím kůže a vznikem kožních ekzémů.
 • Olovo: v mobilních telefonech se objevuje zejména díky pájce (Sn-Pb) při vytváření vodivých spojů. Současné mobily už olovnaté pájky neobsahují. Olovo totiž působí negativní zejména na děti, kterým zpomaluje duševní vývoj.
 • PVC: Při spalování PVC uniká do ovzduší chlorovodík, hexachlorbenzen, PCB, furany a dioxiny. Tyto látky jsou karcinogenní a narušují funkci endokrinního systému.
 • Rtuť: Je obsažena ve starších typech mobilů ve formě rtuťových par ve fluorescenčních trubicích osvětlujících displej. Rtuť způsobuje vypadávání vlasů, zažívací poruchy, chudokrevnost, onemocnění ledvin, kandidózu apod.
 • Tekuté krystaly: Několik miligramů těchto krystalů se vyskytuje mezi dvěma deskami LCD obrazovky. Při spalování či tavení se uvolňují polycyklické aromatické uhlovodíky, halogeny, dioxiny a furany.

K recyklaci patří všechny vysloužilé elektrospotřebiče. Seznam sběrných míst naleznete zde.


Navigace:


Asekol:


Vyhledávání:


Darované mobily od roku 2008:

2 120

Sesbírané mobily od roku 2008:

131 402