Kam odevzdat mobil

Mobilní telefon odevzdejte na jedno z našich sběrných míst.

Mapu všech sběrných míst naleznete zde.

Jak připravit mobilní telefon k odeslání

 • vymažte paměť telefonu
 • vyjměte SIM kartu a paměťovou kartu
 • baterii ponechte v telefonu

Kam odevzdat mobilní telefon

 • na sběrné místo
 • zašlete v krabičce či obálce na adresu: ASEKOL, a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00  Praha 4, do předmětu uvďte "Věnuj mobil"

Kam také můžete odevzdat jiné elektrozařízení k recyklaci:

Pokud budete chtít jakýkoliv domácí elektrospotřebič bezplatně odevzdat k recyklaci, můžete tak učinit na těchto sběrných místech:

 • sběrné dvory: nejbližší sběrný dvůr vašemu bydlišti najdete jednoduše na www.sberne-dvory.cz
 • prodejny elektrospotřebičů při nákupu nového spotřebiče, tzv. kus za kus
 • opravny a servisy: většina servisů od vás zdarma odebere neopravitelný elektrospotřebič
 • mobilní svoz: v rámci organizovaného sběru v menších obcích, který se koná dvakrát ročně
 • stacionární kontejnery: červené pouliční kontejnery v některých městech
 • E-box: nádoby na obecních úřadech či ve firmách
 • Recyklohraní: nádoby ve školách

Navigace:


Asekol:


Vyhledávání:


Darované mobily od roku 2008:

2 120

Sesbírané mobily od roku 2008:

131 402