Jak a komu pomohu

Nefunkční mobilní telefony ASEKOL odevzdává k recyklaci.

Spolupracujeme s nadacemi: DEJME DĚTEM ŠANCI a NADACE PARTNERSTVÍ

 


Jak VĚNUJ MOBIL pomáhá dětem?

V rámci projektů Věnuj mobil za každých 100 vybraných mobilních telefonů na akcích s organizací DEJME DĚTEM ŠANCI věnujeme 1 nový telefon pro aktuální potřeby organizace a dětí, které podporují. Aktuální akce najdete na Facebookové stránce ASEKOLU nebo v aktualitách tady na stránce www.venujmobil.cz.


Jak VĚNUJ MOBIL pomáhá v Nadaci Partnerství?

V rámci projektů Věnuj mobil jsme vymysleli novou možnost rozšíření projektu STROM ROKU 2016. Nově bude možné finalisty podpořit sběrem starých, vyřazených mobilů. Za každý takto recyklovaný mobil finálový strom obdží 20 hlasů. Asekol pro tyto účely navrhovatelům finálových stromů zápůjčí nádoby E-boxy určené pro drobné elektrospotřebiče. Cenu Asekol v podobě venkovní solární nabíjecí stanice na mobily pak získá navrhovatel, kterému se podaří vysbírat nejvíc starých mobilů. 

 


Aktuální dění a informace o finalistech i hlasování najdete na Facebookové stránce ASEKOLU, v aktualitách tady na stránce www.venujmobil.cz nebo přímo na stránce projektu www.stromroku.cz.

 


Jaká je Vaše konkrétní pomoc vrácením starého mobilního telefonu?

Odlehčíte životnímu prostředí

Třídění a recyklace mobilních telefonů a dalších druhů elektrozařízení jsou předpokladem pro uchování zdravého životního prostředí. Elektrické přístroje totiž často obsahují látky, které mohou kontaminovat půdu, spodní i povrchovou vodu či ovzduší.

Odesláním vašeho mobilu k recyklaci pomůžete snížit objem skleníkových plynů do ovzduší. Například při získávání mědi z vysloužilých mobilů se do ovzduší dostane o téměř 90 % méně skleníkových plynů než při její těžbě a následném zpracování, nemluvě o katastrofálních důsledcích těžby na okolí.

Více o příznivých dopadech odpovědné recyklace starého elektrozařízení najdete v naší LCA studii na stránkách www.asekol.cz.


Navigace:


Asekol:


Vyhledávání:


Darované mobily od roku 2008:

2 120

Sesbírané mobily od roku 2008:

131 402